Náhradní plnění

Jsme poskytovatel náhradního plnění,nabízíme volné objemy pro rok 2013 až do výše 35 mil.kč.Dále nabízíme volné kapacity ke spolupráci a kooperaci.

Dosud platné znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a vyhlášky č. 518/2004 Sb. ukládají zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci zaměstnávat 4 % osob se zdravotním postižením (osoby se ZP).Osobou se ZP je osoba, která byla podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb. rozhodnutím místně příslušného úřadu práce uznána "osobou zdravotně znevýhodněnou" nebo osoba, která byla orgánem sociálního zabezpečení uznána osobou plně nebo částečně invalidní. Pojem náhradní plnění je běžně užíván, ale nikde v zákoně ho nenajdete.

Kalkulačka náhradního plnění
Nakoupí-li naopak zaměstnavatel zboží a služby jako náhradní plnění, uspoří až 35 % pořizovací ceny výrobků nebo služeb, zakoupených jako náhradní plnění (podrobnosti jsou uvedeny v návodu k obsluze Kalkulačky náhradního plnění). Způsob výpočtu výše odvodu do státního rozpočtu podle bodu c. i výše náhradního plnění podle bodu b. upravuje vyhláška č. 518/2004 Sb.
Vlastní výpočet i příklady jsou poměrně složité – proto Vám nabízíme možnost využitíKalkulačky náhradního plnění. Jednoduše získáte hodnotu finanční výše odvodů i výše náhradního plnění, a vyberete si pro Vás výhodnější možnost.
Pokud budete mít jakékoliv dotazy či nejasnosti, zavolejte nám na bezplatnou linku 800 900 455 nebo napište na nahradni.plneni@vdimeta.cz - Vaše dotazy Vám rádi zodpovíme.
Upozorňujeme na změny v podmínkách náhradního plnění platné od 1. 1. 2012. Chcete ušetřit také v roce 2012? 
Více o změnách náhradního plnění »
Co pojem "náhradní plnění" znamená?
dle § 81, odst. 2, písm. a) až c) zaměstnavatelé splní svoji povinnost 1 ze 3 způsobů nebo jejich kombinací:
  • zaměstnáním v pracovním poměru (tj. přijetím osob se ZP do pracovního poměru)
  • odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % zaměstnanců, které jsou osobami se ZP, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům
  • odvodem do státního rozpočtu
Náhradním plněním je bod b.
Každý zaměstnavatel, který má zákonnou povinnost zaměstnávat stanovený počet osob se ZP, je může zaměstnat sám (dle bodu a) nebo prostřednictvím firmy, která zaměstnává více než 50 % osob se ZP (dle bodu b) a je ze zákona oprávněna poskytovat "náhradní plnění". Jestliže zaměstnavatel od této firmy odebírá výrobky nebo služby, dává v ní zaměstnaným osobám se ZP práci a zaměstnává je tedy nepřímo (náhradním způsobem).
Zaměstnavatelé by měli využít (v rámci úspory financí) způsobu dle bodů a, b – smyslem zákona totiž není plnit státní rozpočet financemi, ale podpořit zaměstnávání osob se ZP. Proto jsou odvody (dle bodu c) sankcí a pro zaměstnavatele jsou (oproti NP) finančně nevýhodné.